Spreekbeurt over dieren

Deze pagina is nog niet af!

Op de basisschool moet je vaak een werkstuk of spreekbeurt maken. Ook op de middelbare school moet je regelmatig verslagen schrijven. Het is dan altijd fijn als je een onderwerp kiest wat je aanspreekt, als je op deze pagina terecht bent gekomen houd je vast en zeker van dieren.

Stap 1: kies een onderwerp

Je wilt iets met dieren, maar het onderwerp ‘dieren’ lijkt veel te breed. Er zijn ontzettend veel dierensoorten, je kunt moeilijk over ze allemaal wat vertellen. Toch kun je er wel voor kiezen om dit als onderwerp te kiezen. Na het stappenplan vind je wat algemene informatie over dieren, waarmee je zeker een werkstuk of spreekbeurt kan maken.

Als je één specifiek diersoort leuk vindt, kun je er ook voor kiezen om je spreekbeurt daarover te houden. Je kunt je dan veel meer verdiepen. Voor specifieke informatie over één diersoort, kun je op de verschillende websites van Informatie over Dieren kijken. Als je je spreekbeurt over hamsters wilt doen of over dolfijnen, dan kun je zelfs gebruik maken van een pagina speciaal waarin we tips geven over het maken van een spreekbeurt.

Stap 2: bedenk wat je allemaal wilt vertellen

Nu je een onderwerp hebt gekozen, kun je een indeling maken van de hoofdstukken. Je kunt daarbij beginnen met het maken van een woordweb, waarin je alles opschrijft waaraan je denkt bij dieren of bij het diersoort waar je voor gekozen hebt. Daarna kun je op internet kijken of er over die onderwerpen informatie te vinden is. Je moet altijd beginnen met een inleiding en afsluiten met een conclusie. Een voorbeeld van een hoofdstukkenverdeling:

  1. Inhoud
  2. Inleiding
  3. Hoofdstuk 1: wat is een dier?
  4. Hoofdstuk 2: ontstaan van dieren
  5. Hoofdstuk 3: verdeling binnen het rijk
  6. Dierenweetjes
  7. Conclusie

In de inleiding vertel je waarom je het onderwerp hebt gekozen, in de inhoud laat je zien wat je allemaal gaat vertellen. In het eerste hoofdstuk zou je iets kunnen vertellen over wanneer iets een dier is. Wat zijn de levenskenmerken die elk dier op aarde heeft? Bij hoofdstuk 2 zou je wat kunnen vertellen over de evolutietheorie. Dat is een moeilijk onderwerp maar wel erg interessant. Ten slotte is er hoofdstuk 3, waar je iets zou kunnen vertellen over de ordening van het dierenrijk.

Stap 3: verzamel informatie

Nu je hebt bepaald wat je allemaal wilt gaan vertellen, moet je informatie gaan opzoeken. Zoek daarbij telkens per hoofdstuk informatie op en maak voor jezelf een korte samenvatting. Gebruik meerdere bronnen en lees bijvoorbeeld ook een aantal boeken.

Stap 4: hoofdstukken schrijven

Nu je alle informatie hebt, is het tijd om de hoofdstukken te gaan schrijven. Gebruik altijd je eigen woorden, je mag geen tekst letterlijk overnemen in je verslag. Let goed op je spelling en zinsbouw.

Stap 5: conclusie, inleiding en opmaak

Als je klaar bent met het schrijven van de hoofdstukken, kun je beginnen met het schrijven van een conclusie. Dat is misschien wel het moeilijkste onderdeel van een werkstuk. Je vertelt in de conclusie wat je precies te weten bent gekomen en wat je daaraan hebt. In de inleiding introduceer je het onderwerp en vertel je waarom je het onderwerp gekozen hebt. De opmaak van je werkstuk of spreekbeurt moet je pas op het allerlaatste maken.